Welcome, Guest. Please Login or Register
YaBB - Yet another Bulletin Board
  Signup for free on our forum and benefit from new features!
  HomeHelpSearchLoginRegister  
 
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print
Janie Koszulki pi_karskie Danniell Janie Koszulka (Read 15 times)
Sep 11th, 2020 at 9:20am

Zandra Paine   Offline
YaBB Newbies
I Love YaBB 2.5 AE!

Posts: 0
*
 
Janie koszulki pi_karskie SamaraJa

Janie koszulki pi_karskie DeloresD
Liverpool mia_ 25 punktów przewagi na szczycie tabeli, kiedy pi_ka no_na zosta_a zawieszona z powodu pandemii koronawirusa w marcu, potrzebuj_c maksymalnie sze_ciu punktów z pozosta_ych dziewi_ciu meczów, aby zapewni_ sobie pierwsze miejsce.


Dwie g_ówne ligi europejskie odwo_a_y swoje sezony w zesz_ym tygodniu, a francuska Koszulka Barcelony Ligue 1 zdecydowa_a si_ zako_czy_ kampani_ na podstawie liczby punktów na mecz.
Oznacza to, _e Paris Saint-Germain zosta_o mistrzem, a Amiens i Toulouse spad_y do __Ligue 2.
Holenderskie Eredivisie posz_y z innym podej_ciem, decyduj_c, _e nie b_dzie _adnych mistrzów ani dru_yn, które zostan_ zdegradowane.
Nicol uwa_a, _e __najwa_niejszym aspektem Premier League jest degradacja i mówi, _e francuskiego podej_cia nie mo_na na_ladowa_.
By_y obro_ca Koszulka Inter Mediolan twierdzi, _e angielski najwy_szy lot musi doj__ do wniosku, gdy tylko jest to bezpieczne.
W mi_dzyczasie by_y pomocnik Tottenhamu Jamie O 'Hara uwa_a, _e __Liverpool powinien zosta_ mistrzem, ale _adna dru_yna nie mo_e spa__ z ligi.
Wielka ankieta na temat blokady: powiedz nam, jak wygl_da twoje _ycie, odpowiadaj_c na te pytania
\r

\r

\r
EdenLevvy fotbollströjor SueDelatt
PedroOBry voetbalshirts FredrickK
SWRZorat chelsea fodboldtrřjer Alexandra
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print